Η MP Extruders επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και μηχανολογικό εξοπλισμό

Σε αυτο το πλαίσιο, τον Ιούνιο του 2018, προχώρησε σε αγορά νέων CNC εργαλειομηχανών

Ενός τόρνου 3 αξόνων και ενός κέντρου κατεργασίας 4 αξόνων.

MP Extruders

Author MP Extruders

More posts by MP Extruders